Постанови та розпорядження КМУ

Про затвердження Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань

Деякі питання документування управлінської діяльності

Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на довкілля

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей

Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації

Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів

Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення

Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів

Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

Про затвердження Санітарних правил в лісах України

Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією

Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці